Proje Yönetimi

Proje yönetimi, nadiren müstakil verdiğimiz hizmetlerden olup, daha ziyade şirketin ana fonksiyonları olan taahhüt/inşaat ve gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinin omurgasını oluşturan temel fonksiyondur.

Firmamızın ürettiği ya da geliştirdiği her proje kendine has özellikler sergilediğinden, öncelikle deneyimli, lider ruhlu proje yöneticilerimiz her yeni proje için bir iş planı hazırlar. Birden fazla proje arasından seçim gerekliliği durumunda projenin amacı, avantajları ve dezavantajları belirlenerek diğer projelere göre önem sırasına sokulur, seçim yapılır.

Projede çalışması planlanan departmanlar ve amaçları belirlendikten sonra hareket planı çerçevesinde işin detaylı planlaması yapılır; gerekli süre, bütçe ve kaynaklar (insan gücü ve ekipman) belirlenir. Yüksek performanslı bir proje ekibi oluşturulur.

Projenin gidişatı yöneticiler tarafından kontrol edilerek projenin kalite, maliyet ve zamanlama dengesi korunur. Risk yönetimi ve kalite kontrol süreçleri ile olası tehditler minimalize edilir veya ortadan kaldırılır. İşin sonunda ilgili raporlamalar yapılarak dosya kapatılır.

Tasarım Yönetimi

Tasarım yönetimi hem taahhüt hem de gayrimenkul geliştirme ana süreçlerinin önemli alt-süreçlerinden biridir. Kapsamı altında aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.

 • Tasarım ekibinin belirlenmesi
  • Mimari
  • Statik
  • Mekanik
  • Elektrik
  • Peyzaj
  • Dekorasyon
 • Tasarla-İnşa Et (Design-Build) yönetimi
 • Konsept geliştirme
 • Uygulama projelerinin yönetimi
 • Branşlararası koordinasyon
 • Keşif çalışmaları
 • İhale süreci ve (Alt-)Yüklenici seçimi

Sözleşme Yönetimi

Müşteriler, tedarikçiler, alt-yükleniciler, danışmanlar gibi her tür kişi ve kuruluşla imzalanan sözleşmeler kayıt altına alınır ve takibi yapılır.

Alıcı (veya işveren) ile satıcının (veya yüklenicinin) yükümlülüklerinin mümkün olan en etkin biçimde ve karşılıklı beklentileri karşılayacak şekilde yerine getirmesini sağlar. İletişim ve bilgi yönetimi bu süreçte önemi yer tutar. Projede yer alan bütün taraflarla olan ilişkiler doğru yönetilerek, projenin amacına ulaşması ve özellikle müşterinin kalite ve zaman beklentilerinin karşılanması sağlanır.

Taahhütte teklif ve ihale aşamasında başlayan sözleşme yönetimi, teminatlar, işin denetimi, iş programları, hakediş ödemeleri, hak talepleri gibi süreçleri ile koordinasyon sağlar. Yapım sonrasında kabul işlemleri, kesin hesaplar, teminat sağlanarak; garanti süreci sonunda dosya kapatılır.

FIDIC sözleşmeleri konusunda deneyim sahibi yöneticilerimiz ile etkin bir şekilde sözleşme yönetimi gerçekleştirilmektedir.